lørdag 11. august 2012

Hobby, livet og .....


Eg har tidlegare stolt vist fram saker og ting som eldstegullet har laga.

I sommar har det vore produksjon av ringar og pynt. Dei er flotte og eg har sikra meg nokre eksemplar.

Nokre er "spesialbestilt" .... " det hadde vore tøft med sin slik farge...." ;o)Som de ser har ho vore kreativ, og når ein er i gang med noko kjekt er det vanskeleg å slutte, kven har ikkje vore der.....;o)

Det er mange variantar og medan ho lagar kjem nye idear.....

Ho har og laga fleire slike..... Ho har god tilgang på gamle plater i barndomsheimen til min kjære.

Gleda over vinyl deler ho med faren og det er berre plater med riper og hakk som kan brukast om att.

Det er blitt skåler, bokstøtte og servietthaldar av dei gamle LP platene og singlane.

Noko av dette er å finne på Kreativiteten sin butikk.


Inn i mellom har ho og dyrka ein anna hobby.... baking;o)
Så det har ikkje mangla på kaffimat og dessert i huset.

Er det nokon som treng bakst ein gang kan ho hjelpe deg med det og. Bakst for sal er inga sak.....


Her er starten på fleire ringar, nye idear som skal testast ut.....

Om ei veke skal ho flytte på hybel for å starte på vidaregåande. Design og Handverk er linja ho skal starte på.

Eg trur og håpar ho vil trivast! Tomt blir det i heimen, men håpet er at ho kjem heim i helgar og feriar......

Gjer dagen din god!

1 kommentar:

Annemariesquilt sa...

Du har ei fantastisk kreativ datter. Hun vil stortrives på Design og håndverk.. Jeg skulle ønske at et slikt tilbud var der når jeg var ung. ( Jeg mener med mulighet til studiekompetanse)